KOGEKA

Laptops voor leerlingen

Veelgestelde vragen BYOD advies Aankoop

BYOD (Bring Your Own Device)

De scholen van KOGEKA zetten al enkele jaren in op levensecht, eigentijds en duurzaam ofwel LED leren. Zo willen wij onze leerlingen helpen vormen tot actieve, bekwame en zelfbewuste jongeren die flexibel met hun talenten weten om te gaan in een altijd veranderende wereld.

Bij dit soort onderwijs hoort in deze 21ste eeuw vanzelfsprekend vrije toegang tot het internet. Daarom investeerde KOGEKA in het optimaliseren van haar ICT-netwerk. Alle leerlingen en personeelsleden in alle schoolgebouwen kunnen op een veilige manier en op elk moment van de schooldag draadloos verbinding maken met het internet.

Daardoor wordt het mogelijk om tijdens het leren de kansen te grijpen die de hedendaagse technologie biedt: snel informatie opzoeken, samen aan bestanden in de Cloud werken of specifieke apps of programma’s gebruiken. Onze jongeren zijn immers opgegroeid met digitale ‘snufjes’, zij voelen zich thuis in deze wereld. Waarom dat dan niet inzetten in het leerproces? Digitale geletterdheid is tenslotte één van de 21ste eeuwse vaardigheden.

Daarom nodigen wij alle leerlingen uit om hun eigen digitale toestel mee naar school te brengen en gepast te gebruiken in de lessen: Bring Your Own Device (BYOD). Zo hoeven de lessen waarin gebruik gemaakt wordt van informaticatoepassingen niet langer beperkt te blijven tot de immer overbezette ICT-lokalen.


Betekent dit dat alle leerlingen een laptop of tablet moeten meebrengen? Absoluut niet! Het wil wel zeggen dat wanneer een BYOD-les aangekondigd is, alle leerlingen die thuis een laptop of tablet hebben, dit vertrouwde toestel mogen meebrengen en gebruiken, als hun ouders dit goed vinden. De andere leerlingen gebruiken indien nodig een toestel van de school.

Het aantal BYOD-lessen en de aard ervan zullen afhangen van de studierichting, het leerjaar en de leerkrachten. En voor snel opzoekwerk kan een smartphone volstaan. Wacht dus beter even af hoe het voor jouw zoon of dochter verloopt, voor je naar de winkel gaat.

De verwachting is wel dat BYOD geleidelijk zal toenemen, omdat digitale leermiddelen nu eenmaal in volle ontwikkeling zijn. Elk jaar komen er nieuwe ter beschikking en deze evolutie naar uitdagende nieuwe mogelijkheden is niet meer te stoppen. Welkom in het onderwijs van de 21ste eeuw!

Meer info: