KOGEKA

Info

Bereikbaarheid

De algemene diensten van KOGEKA zijn te vinden op het schooldomein van Sint Jozef Geel, in de V-blok (volg ‘Onthaal’ Voeding V1 ) op de vierde verdieping. Er zijn twee ruime parkings op de schoolterreinen (te bereiken via de Technische Schoolstraat  of via de Stationsstraat).

Adres:
KOGEKA, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Met de bus: Er is een bushalte op wandelafstand van KOGEKA. Meer info de Lijn

Met de trein: KOGEKA bevindt zich op 5 minuten stappen van het station van Geel. U kan te voet de school bereiken via de Kwakkelberg of via de Stationsstraat. Meer info NMBS

De bereikbaarheid van onze scholen vind je bij elke school onder ‘Schoolinformatie’. 


Privacybeleid

Beleidstekst.
Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Denken we maar aan de leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen, agenda- en rapportprogramma’s, oefen- en toetssystemen…. Vaak verwerken deze geautomatiseerde systemen persoonsgegevens (van leerlingen, ouders, lesgevers…) en is de privacywetgeving (AVG) hierop van toepassing.

Wie de beleidstekst 'Informatieveiligheid en Privacy' van KOGEKA wil lezen, klikt hier

Incidenten en datalekken.
Bij KOGEKA is het melden van beveiligingsincidenten en datalekken vastgelegd in een protocol. 

"Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens". Zo is de term datalek in de AVG definities omschreven.

Alle incidenten kunnen worden gemeld door een mail te sturen naar datalek@kogeka.be (klik hier)
Afhandeling van deze incidenten volgt een gestructureerd proces, waarbij men ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken.