Activiteit

Toonmoment 2 STV

-

De leerlingen van 2 STV stellen hun integrale opdracht voor!

Om een goede doorstroming naar het derde leerjaar STW te garanderen, werken wij op Sint Aloysius tijdens het vak STV met integrale opdrachten.

Deze integrale opdrachten hebben de volgende doelen:

  • zelfstandig of in groep leren werken
  • ontdekken van eigen talenten, vaardigheden en werkpunten
  • presenteren voor een publiek (leerlingen, leerkrachten, directie en ouders)
  • activiteiten organiseren en maaltijden bereiden voor verschillende doelgroepen
  • werken aan een bewuste studie- en beroepskeuze
  • voorbereiden op de tweede graad STW

Ook dit schooljaar krijgen de leerlingen de kans om hun integrale opdracht voor te stellen aan de leerkrachten, ouders en directie. Dit toonmoment zal plaatsvinden in de cafetaria en klaslokalen van de school op donderdag 6 juni van 19.00 u. tot 21.00 u.