Activiteit

Infoavond voor ouders van onze 4de jaren

-

In de loop van de komende weken krijgen onze leerlingen van het 4de jaar een infosessie over het studieaanbod van de derde graad op Sint Maria Geel.

Op dinsdag 19 maart worden deze sessies ‘s avonds herhaald zodat ook ouders deze kunnen bijwonen. Deze infomomenten gaan door in de E-blok van onze school.
Elk studiegebied wordt twee keer voorgesteld, telkens gedurende één uur.

Het is aangewezen om hiervoor in te schrijven. De leerlingen kregen hiervoor een inschrijfstrook mee.